Κέντρο

Αγγλικής Γλώσσας

Ξανθάκου

ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΤΑΞΗ

Το σχολείο μας προσφέρει διδασκαλία αγγλικών σε τάξεις των 8 έως 10 μαθητών.
Η διδασκαλία στην τάξη είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως ο καλύτερος τρόπος εκπαίδευσης καθώς οι μαθητές αλληλοσυμπληρώνουν με τις γνώσεις τους το μάθημα, δημιουργείται συναγωνισμός, κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συμμαθητές.
Πολύ σημαντική είναι και η προφορική εξάσκηση μιας ξένης γλώσσας σε τάξη όπου ο διάλογος και η προσεκτική ακρόαση των ομιλητών, δημιουργεί πραγματικές συνθήκες έκφρασης και κατανόησης της ξένης γλώσσας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ

Σε ειδικές περιπτώσεις όπως μαθησιακές δυσκολίες, ενήλικοι σπουδαστές ή κατ’απαίτηση των γονέων, το σχολείο μας προσφέρει και ιδιαίτερα μαθήματα one to one (ένας προς έναν) ή ολιγομελή γκρούπ(2-3μαθητές).
Το πρόγραμμα σπουδών σε αυτή την περίπτωση προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή, στις οικονομικές του δυνατότητες, και των στόχων που θα τεθούν – όπως κάποιο συγκεκριμένο πτυχίο. Σίγουρα η ευελιξία του ιδιαίτερου μαθήματος είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά το συστήνουμε μόνο αν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι που συνηγορούν στην επιλογή του.

28ης Οκτωβρίου 15,
Νέα Παλάτια 190 15,
Ωρωπός

Τηλέφωνο: 22950 34551

E-mail: panxanthakos@yahoo.gr