28ης Οκτωβρίου 15 N.Παλάτια Ωρωπού, 2ος όροφος | Τ.Κ 19015

Τηλέφωνο - ΦΑΞ 229 5034 551 katerinaxanthakou@yahoo.com

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το σχολείο μας διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό εποπτικών μέσων διδασκαλίας όπως:

- σύνδεση στο διαδίκτυο
- ηλεκτρονικό υπολογιστή και βιντεοπροβολέα σε κάθε αίθουσα
- 2 ψηφιακούς πίνακες που λειτουργούν με ειδικό ψηφιακό "στυλό"
- πίνακες πορσελάνης υψηλής ποιότητας
- σύστημα αυτόματης καταχώρησης και διόρθωσης τέστ σε πραγματικό χρόνο (on-line) με ατομικό τηλεκοντρόλ για κάθε μαθητή
- skype classroom (αίθουσα skype) με την βοήθεια κάμερας full high definition (υψηλής ανάλυσης)

Στην επιχείρησή μας το θέμα ασφάλεια το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά.

 

Διατηρούμε δελτίο εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και έχουμε λάβει όλα τα ανθρωπίνως δυνατά μέτρα προς αποφυγήν ατυχήματος.
Έχει γίνει επανηλειμμένα έλεγχος στατικότητος του κτηρίου.
Θέλουμε τόσο εσείς σαν γονείς όσο και εμείς σαν σχολείο να είμαστε ήσυχοι οτι τα παιδιά / μαθητές βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Η άδεια του σχολείου μας εκδόθηκε σύμφωνα με τον νέο νόμο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
με τις πλέον σύγχρονες και αυστηρές προδιαγραφές.

Copyright © 2019 | xschool.eu | All rights reserved.
Website development: 24volt.gr