28ης Οκτωβρίου 15,
Νέα Παλάτια 190 15,
Ωρωπός

Τηλέφωνο: 22950 34551

E-mail: panxanthakos@yahoo.gr