28ης Οκτωβρίου 15 N.Παλάτια Ωρωπού, 2ος όροφος | Τ.Κ 19015

Τηλέφωνο - ΦΑΞ 229 5034 551 katerinaxanthakou@yahoo.com

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΑΞΗ / ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΤΑΞΗ

Το σχολείο μας προσφέρει διδασκαλία αγγλικών σε τάξεις των 8 έως 10 μαθητών.
Η διδασκαλία στην τάξη είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως ο καλύτερος τρόπος εκπαίδευσης καθώς οι μαθητές αλληλοσυμπληρώνουν με τις γνώσεις τους το μάθημα,δημιουργείται συναγωνισμός, κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συμμαθητές.
Πολύ σημαντική είναι και η προφορική εξάσκηση μιας ξένης γλώσσας σε τάξη όπου ο διάλογος και η προσεκτική ακρόαση των ομιλητών,
δημιουργεί πραγματικές συνθήκες έκφρασης και κατανόησης της ξένης γλώσσας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ

Σε ειδικές περιπτώσεις όπως μαθησιακές δυσκολίες, ενήλικοι σπουδαστές ή κατ'απαίτηση των γονέων,
το σχολείο μας προσφέρει και ιδιαίτερα μαθήματα one to one (ένας προς έναν) ή ολιγομελή γκρούπ(2-3μαθητές).
Το πρόγραμμα σπουδών σε αυτή την περίπτωση προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή, στις οικονομικές του δυνατότητες,
και των στόχων που θα τεθούν - όπως κάποιο συγκεκριμένο πτυχίο. Σίγουρα η ευελιξία του ιδιαίτερου μαθήματος είναι αδιαμφισβήτητη,
αλλά το συστήνουμε μόνο αν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι που συνηγορούν στην επιλογή του.

Επιπεδα :

• Αjunior -Bjunior
• Asenior
• Bsenior
• Csenior (A2)
• Dsenior(B1)
• Esenior(B1+)
• B2level (lower)
• Proficiency 1st year (C1)
• Proficiency 2nd year (C2)

Copyright © 2019 | xschool.eu | All rights reserved.
Website development: 24volt.gr