Το σχολείο μας προσφέρει ετήσιο σεμινάριο συνολικής διάρκειας περίπου 10 ωρών, όπου διδάσκεται

Ορθοφωνία

Προφορά

Φωνητικά Σύμβολα

Και το Φωνητικό αλφάβητο της Αγγλικής Γλώσσας.

Το σεμινάριο έχει ένα πολύ μικρό εφάπαξ κόστος και απευθύνεται σε μαθητές Lower, Proficiency και φοιτητές!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!