Σας παρουσιάζουμε το 2ο Τέυχος της Εφημερίδας του Σχολείου μας!

Μπορείτε να την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σε μορφή WORD ή να την διαβάσετε απευθείας σε μορφή εικόνας. Καλή Ανάγνωση!