Τα οφέλη του Skype Classroom και των pen pals


Η ύπαρξη ενός φίλου με αλληλογραφία (pen pal) βοηθά τους μαθητές να εξασκήσουν τις δεξιότητες γραφής και την υπομονή τους ενώ περιμένουν μια απάντηση. Ένας νέος τρόπος που δημιουργεί νέα επίπεδα εκμάθησης και εξοικείωσης με την γλώσσα είναι μέσω του Skype. Ενώ οι φίλοι μέσω αλληλογραφίας είναι υπέροχοι, οι φίλοι συνομιλίας μέσω βίντεο προσφέρουν ένα εντελώς πρωτοποριακό και σύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης.

Οι μαθητές μπορούν να έχουν διαδικτυακούς φίλους-μαθητές με τους οποίους μπορούν να εξασκηθούν στη γλώσσα, κάτι που θα τους βοηθήσει να την μάθουν πιο γρήγορα και να τη χρησιμοποιούν πιο συχνά. Επίσης, μαθαίνουν για τους πολιτισμούς και τους τρόπους ζωής σε άλλες χώρες. Οι μαθητές που επικοινωνούν με pen pals μέσω Skype εξασκούνται στο να μιλούν και να γίνονται κατανοητοί. Τέλος, όσο πιο συχνά εξασκούν επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω βίντεο, τόσο λιγότερο φοβούνται τη δημόσια ομιλία. 

28ης Οκτωβρίου 15,
Νέα Παλάτια 190 15,
Ωρωπός

Τηλέφωνο: 22950 34551

E-mail: panxanthakos@yahoo.gr